Používame cookies, aby sme návštevníkom uľahčili používanie nášho internetového obchodu. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s používaním preferenčných, štatistických a marketingových cookies pre nás a našich partnerov. V záujme zachovania funkčnosti webu používame aj funkčné cookies. Podrobné informácie a nastavenia o cookies získate kliknite sem! Sütiket (cookie) használunk, hogy megkönnyítsük webáruházunk használatát az idelátogatóknak. Az „OK” gombra kattintva elfogadja a preferenciális, statisztikai és marketing sütik használatát számunkra és partnereink számára. A weboldal működőképességének fenntartása érdekében funkcionális sütiket is használunk. A sütikel kapcsolatos részletes információkért és beállításokért kérjük, kattints ide!

Akciós termékek

Ár 9 990,00 HUF (25,58 EUR)
Készleten

Kapcsolat

Ecig-Vapers.com
Telefonszám: +421949011495
Írjon nekünk

Legnépszerűbbek

Ár 1 700,00 HUF (4,35 EUR)
Készleten
Ár 1 400,00 HUF (3,59 EUR)
Készleten

Üzleti feltételek / ÁSZF
Všeobecné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len "Podmienky") upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim, Gésin s.r.o., so sídlom Bratislavská cesta 5207/20, 94501 Komárno, IČO: 50 844 652, DIČ: 2120495080 (ďalej len "Predávajúci") a kupujúcim (ďalej len "Kupujúci") pri nákupe tovaru cez internetový obchod www.ecig-vapers.com (ďalej len "E-shop").

Kontaktné údaje: 

Telefón: +421 949 011 495

E-mail: ecig.vapers1@gmail.com

Korešpondenčná adresa: Bratislavská cesta 5207/20, 94501 Komárno

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s., 

IBAN:  SK95 1100 0000 0029 4109 2532

BIC (SWIFT): TATRSKBX

1.2 Tieto Podmienky sú v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a legislatívou Európskej únie.

1.3 Tovar predávaný cez E-shop je určený výlučne pre osoby staršie ako 18 rokov.

1.4 Používanie E-shopu a nákup tovaru je povolený len pre osoby, ktoré sú právne spôsobilé na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

1.5 Kupujúcim je zákazník, ktorý uzavretím kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim. Tieto Podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 1. Overenie veku

2.1 Nakupovať v E-shope môžu iba osoby po dovŕšení 18. roku veku, preto pred nákupom vyžadujeme od nových a neregistrovaných zákazníkov, aby preukázali splnenie vekovej hranice zaslaním fotografie relevantného dokladu (napr. občiansky preukaz, vodičský preukaz, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne) na našu e-mailovú adresu ecig.vapers1@gmail.com. Na fotografii dokladu musí byť čitateľné meno a priezvisko zákazníka a dátum narodenia. Všetky ďalšie údaje odporúčame začierniť. Povinnosť predajcu overiť vek spotrebiteľa v čase predaja je daná zákonom č. 377/2004 Z. z., § 6 ods. 2. 

2.2 Poskytnuté údaje podliehajú ochrane osobných údajov podľa osobitných predpisov. Upozorňujeme, že vek zákazníka overuje pred vydaním tovaru vždy aj  kuriér/personál výdajného miesta/pošta.  

 1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

3.1 Objednávka tovaru sa realizuje prostredníctvom E-shopu. Po odoslaní objednávky dostane Kupujúci potvrdzovací e-mail.

3.2 Pred odoslaním objednávky je potrebné vybrať si spôsob doručenia, spôsob platby, riadne sa oboznámiť a súhlasiť s týmito Podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

3.3 Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú od momentu potvrdenia objednávky Predávajúcim.

3.4 Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaje o cene tovaru a nákladov doručenia (balné, poštovné, poplatok za dobierku), spôsob platby, miesto dodania, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie.

3.5 Na zadanú e-mailovú adresu Vám budú zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Objednávka sa automaticky archivuje aj vo Vašom konte, ak nakupujete ako registrovaný zákazník. Pri objednávkach veľkého množstva tovaru a v prípade, ak ste novým/neregistrovaným zákazníkom, Vás pred prijatím objednávky kontaktujeme telefonicky  alebo e-mailom.

 1. Storno objednávky

4.1 Vyhradzujeme si právo stornovať objednávku, ak po jej prijatí vyjde najavo, že objednaný tovar je nedostupný pre vypredanie zásob alebo jeho stiahnutie z ponuky a nie sme preto schopní vybaviť objednávku za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve. O tejto skutočnosti  Vás budeme bezodkladne informovať. Pred stornom objednávky Vám ponúkneme náhradný tovar. Ak s náhradným plnením nebudete súhlasiť, objednávku stornujeme a bezodkladne Vám vrátime všetky platby prijaté na základe kúpnej zmluvy.

 1. Cena a platobné podmienky

5.1 Všetky ceny v E-shope sú uvádzané vrátane DPH. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

5.2 Platba je možná prostredníctvom bankového prevodu alebo na dobierku.

5.3 Cena tovaru nezahŕňa náklady na doručenie tovaru, balné, poštovné, poplatok za dobierku, ktoré znáša v plnej miere zákazník podľa zvoleného spôsobu doručenia a platby.

5.4 Zaplatiť možno vopred, alebo na dobierku (tzn. pri doručení tovaru). V prípade platby vopred zásielku expedujeme až po pripísaní platby. Platbu bankovým prevodom je nutné uhradiť na bankový účet predávajúceho uvedený v bode 1.1 týchto Podmienok do 4 pracovných dní, v opačnom prípade objednávku a rezervované položky v nej stornujeme.

 1. Dodanie tovaru

6.1 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu uvedenú Kupujúcim.

6.2 Dodacia lehota je obvykle 3-5 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

6.3 Záväzok dodať tovar je splnený jeho odovzdaním kupujúcemu alebo ním určenej tretej osobe. Kupujúci je povinný tovar prevziať na dohodnutom mieste a čase.

6.4 Okamihom dodania tovaru kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru a prechádza na neho nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia a straty veci.  Kupujúci má právo odmietnuť prevziať tovar v prípade, ak je zásielka viditeľne poškodená.

 1. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

7.2 V prípade odstúpenia od zmluvy musí byť tovar nepoškodený a v pôvodnom obale. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a zaslané na náklady Kupujúceho.

7.3 Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu všetky platby vrátane nákladov na doručenie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu doručenia, ktorý nie je najlacnejším štandardným spôsobom doručenia ponúkaným Predávajúcim) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy.

7.4 Odstúpenie od zmluvy predávajúcim. Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zákazník tovar neprevezme v dohodnutej odbernej lehote a tento sa nám vráti späť. Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošleme písomne na e-mail zadaný pri objednávke (vrátenie tovaru, objednávka zrušená). Ustanovenia týchto Podmienkach o následkoch odstúpenia od zmluvy sa uplatnia obdobne ako pri odstúpení od zmluvy kupujúcim.  Za odstúpenie od zmluvy sa považuje aj storno objednávky predávajúcim po jej prijatí.

 1. Reklamačný poriadok

8.1 V prípade vady tovaru má Kupujúci právo reklamovať tovar.

8.2 Reklamácie sa prijímajú prostredníctvom e-mailu ecig.vapers1@gmail.com alebo telefonicky na čísle +421 949 011 495.

8.3 Za vady tovaru zodpovedáme podľa príslušných ustanovení (§ 618 až § 625) zákona č. 40/1964 Sb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. Tovar ste ako kupujúci povinní si pri prevzatí riadne skontrolovať, nakoľko záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru.

8.4 Zodpovedáme za akúkoľvek vadu, ktorú má predaná vec v čase jej dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od dodania veci. Nezodpovedáme za vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania, alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru.

8.5 U niektorých komponentov spotrebného charakteru je v rámci záručnej doby deklarovaná ich životnosť ovplyvnená intenzitou používania e-cigarety / atomizéra nasledovná: batéria 6 mesiacov, cartridge pod 5 naplnení, žhaviaca hlava 5 naplnení. Ich spotreba nie je vadou, preto nemožno uplatniť práva zo zodpovednosti za vady. 

8.6 Ak zodpovedáme za vadu predanej veci, máte právo na odstránenie vady opravou alebo výmenou, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Práva zo zodpovednosti za vady môžete uplatňovať, len ak ste nám vadu vytkli do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia doby dvoch rokov od dodania veci.

8.7 Máte právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré Vám vznikli v súvislosti s vytknutím vady, za ktorú zodpovedáme, a uplatnením práv zo zodpovednosti za vadu. Toto právo musíte u nás uplatniť najneskôr do dvoch mesiacov od dodania opravenej alebo náhradnej veci, vyplatenia zľavy z ceny alebo vrátenia ceny po odstúpení od zmluvy, inak právo zanikne.

8.8 Pri reklamácií ste povinní predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok), záručný list, ak bol vydaný, a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Reklamačný protokol si môžete stiahnuť tu.

8.9 O vytknutí vady Vám bezodkladne poskytneme písomné potvrdenie (e-mailom) s uvedením primeranej lehoty, v ktorej vadu odstránime. Primeranou lehotou sa rozumie najkratší čas, ktorý potrebujeme na posúdenie vady a na opravu alebo výmenu veci s prihliadnutím na povahu veci a povahu a závažnosť vady. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý nemôžeme ovplyvniť.

8.10 Ak odmietneme zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia Vám písomne (e-mailom) oznámime. Ak znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukážete našu zodpovednosť za vadu, môžete ju vytknúť opakovane a v takom prípade zodpovednosť za vadu nemôžeme odmietnuť; na opakované vytknutie vady sa § 621 ods. 3 Občianskeho zákonníka (t. j. doba dvoch mesiacov od zistenia vady a doba dvoch rokov od dodania veci na vytknutie vád) nevzťahuje. Náklady spojené so znaleckým posudkom a odborným stanoviskom musíte u nás uplatniť najneskôr do dvoch mesiacov od dodania opravenej alebo náhradnej veci, vyplatenia zľavy z ceny alebo vrátenia ceny po odstúpení od zmluvy, inak právo zanikne.

8.11 Máte právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou veci. Nemôžete si zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by nám v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by Vám druhý spôsob odstránenia vady spôsobil značné ťažkosti.

8.12 Máme právo odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti vrátane okolností uvedených v predošlom odseku. 

8.13 Vec opravíme alebo vymeníme v primeranej lehote po tom, čo kupujúci vadu vytkol, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí kupujúcemu s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý kupujúci vec požadoval.

8.14 Na účely opravy alebo výmeny ste povinní nám vec odovzdať. Náklady prevzatia veci znášame my. 

8.15 Opravenú alebo náhradnú vec Vám dodáme na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým nám bola reklamovaná vec dodaná, ak sa nedohodneme inak. Opravenú vec Vám vydáme spolu s potvrdením o vykonaní opravy a čase jej trvania. Čas od vytknutia vady až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta.

8.16 Ak neprevezmete vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ste ju mali prevziať, môžeme vec predať. Ak ide o vec väčšej hodnoty, o zamýšľanom predaji Vás vopred upovedomíme a poskytneme primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie veci. Po predaji Vám bezodkladne vyplatíme výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov, ktoré sme účelne vynaložili na jej úschovu a predaj, ak uplatníte právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej v oznámení o zamýšľanom predaji veci. Za úschovu veci účtujeme po uplynutí 30 dní od výzvy na prevzatie 0,50 € za každý deň. Vec môžeme na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré sme účelne vynaložili na úschovu veci, a nákladov, ktoré by sme museli nevyhnutne vynaložiť na jej predaj.

8.17 Pri odstránení vady výmenou veci zodpovedáme za vady náhradnej veci ako pri dodaní novej veci.

 1. Alternatívne riešenie sporov

Máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu, ak  medzi nami vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa domnievate, že sme porušili iné práva spotrebiteľa. V prípade zamietnutia žiadosti Vás písomne informujeme o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“). Ak odpovieme na žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 uvedeného zákona. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.  Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Bližšie informácie nájdete na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie na https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR na https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

 1. Ochrana osobných údajov

10.1 Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.

10.2 Viac informácií o spracovaní osobných údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

 1. Záverečné ustanovenia

11.1 Práva a povinnosti medzi predávajúcim a spotrebiteľom neupravené v týchto VOP  sa spravujú Občianskym zákonníkom a príslušnými právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa, najmä zákonom 108/2024 Z. z.. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim: fyzickou osobou –podnikateľom, resp.  právnickou osobou, neupravené v týchto VOP sa spravujú Obchodným zákonníkom.  Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z ich zmluvného vzťahu budú prednostne riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je rozhodovacia právomoc daná vecne a miestne príslušnému súdu podľa ust. § 12 a nasl. zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, v znení neskorších zmien.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

11.2 Uzavretím kúpnej zmluvy potvrdzujete, že ste sa riadne oboznámili s týmito VOP, porozumeli ste ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasíte.

11.3 Tieto Podmienky sú platné a účinné od 01.07.2024.

11.4 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť. Zmeny sú účinné dňom ich zverejnenia na E-shope.
FELHASZNÁLÓINK VÉLEMÉNYEI

NjE1MTA